فشرده سازی JPEG - ابزار کمپرسور JPEG آنلاین -

JPEG فشرده سازی ابزار بهترین ابزار برای فشرده سازی تصاویر به عنوان اندازه مورد نظر شما است. ابزار بسیار کاربر پسند است و سه مرحله آسان در زیر ذکر شده است:

مرحله اول: با کلیک بر روی فلش یا کشیدن فایل ها برای آپلود تصاویر.

مرحله دوم: تمام نسبت فشرده سازی تصاویر را از کادر «کیفیت تصویر» انتخاب کنید.

مرحله سوم: بر روی دانلود کلیک کنید و سپس تصویر فشرده را به صورت جداگانه یا با هم در یک فایل ذخیره کنید.

تمام تصاویر را به صورت افقی یا عمودی آینه کنید.
اگر فقط یک فیلد تنظیم شده باشد، فیلد دیگری به صورت خودکار با توجه به نسبت ابعاد محاسبه می شود.

فایلهای قطره اینجا را کلیک کنید یا برای آپلود کلیک کنید

فقط فایل های تصویری برای آپلود مجاز هستند